Οι Μετεωρολογικές Υπηρεσίες είναι ένα εργαλείο καιρικής πρόγνωσης. Για τον λόγο αυτό όλη η πληροφορία που παρέχεται από αυτό τον ιστότοπο δίνεται ενδεικτικά και δεν είναι συμβατική.

Όποια απόφαση παρθεί με βάση την κλιματική πρόγνωση είναι υπό την ευθύνη του χρήστη.

Με κανέναν τρόπο η ευθύνη της Bayer SAS δεν θα μπορούσε να ζητηθεί με βάση την πληροφορία που παρέχεται από αυτό το εργαλείο.