Метеобейз е инструмент за прогноза на времето.

Като такъв цялата информация която е предоставена в този уеб - сайт е индикативна и не е обвързваща.

Допълнително няма никаква гаранция за точността или пълнотата на информацията която е предоставена.

Кое и да е решение което е взето на базата на климатична прогноза е отговорност на потребителя.